2016.05.29 2016.05.29 2016.05.29

2016.05.29 2016.05.29 2016.05.29 2016.05.29    

 

001d.gif浪漫小時光の花圈學員作品001d.gif

 

這場嘉義班期待超久

因為就像一場久違的皂聚

一定想像不出來,這些花圈竟然是邊喝飲料邊吃點心做出來的!

也太悠閒了吧! 下午還吃到熱騰騰的起司蔥蛋蛋蔥油餅~~

雖然超級辣!也吃到難以忘懷

坦白說,從來沒有這樣邊吃邊上課邊擠花的

作品還美成這樣~~

 

每次上課挑照片都挑到天使媽媽眼花以後決定不挑了!乾脆清楚的放上來好了!

這樣省一點時間

 

所以作品照片很多喔!!!

準備好好洗亮你的眼

一起開心欣賞美麗花圈~~~

 

 

 

 

2016.05.29

2016.05.29

 

2016.05.29

2016.05.29

  2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29 2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

 

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

 

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29

2016.05.29 2016.05.29

2016.05.29

 

arrow
arrow

    天使媽媽 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()